Anders Lundorphs Legat

Foto: Mark Pilegaard

Anders Lundorphs Legat er stiftet til minde om sceneinstruktør Anders Lundorph, der døde ganske uventet den 4. marts 2022, blot 46 år. Formålet med legatet er at støtte en ung kunstner, som søger udenlands for at uddanne sig indenfor scenekunstens verden, eller som har brug for støtte til at gå sine egne kunstneriske veje.

Legatet er stiftet i et samarbejde mellem FDS og Anders Lundorphs familie og tætte venner. Ønsket om et legat kommer fra Anders Lundorphs familie, og idéen er, at man støtter legatet frem for at lægge blomster ved graven.

Indsamlingen løber fra den 26. april 2022 til den 25. april 2023. Indsamlingen er godkendt af Indsamlingsnævnet.

Legatet blev uddelt første gang i marts 2023 og gives uden ansøgning. Legatets størrelse og hvor mange år det uddeles afhænger af indsamlingens størrelse.

L E G A T M O D T A G E R E

2023 Signe Hørmann Sørensen