BEVAR RADIO DRAMA

RADIO DRAMA ER I ALLERHØJESTE GRAD PUBLIC SERVICE

Som en direkte konsekvens af medieforliget lukkes Radio Drama nu.

Det er et væsentligt stykke dansk kulturarv, der hermed fjernes som del af endnu en spareøvelse.

Siden 1926 har Radio Drama samlet danskerne omkring radioerne og medvirket til, at vi blev både underholdte og oplyste.

Titler som Familien Hansen, Mordets melodi, Karlsens kvarter, Rosens navn og Baskervilles hund. Kunstnere som Inger Christensen, Anders Bodelsen, Astrid Saalbach og Kim Fupz Aakeson er blot eksempler på det, der er blevet alment kendt via Radio Drama.

Radio Drama har været førende i udviklingen af dansk dramatik. Det er Danmarks største teater og det er her lydfortællinger er blevet udviklet og fornyet. Det er her vores fælles fortid er blevet besøgt og nutiden undersøgt.

Med Pod cast har Radio Drama fået endnu flere lyttere og fået tag i det unge publikum.

Alt dette ser nu ud til at skulle forsvinde.

Danske Sceneinstruktører opfordrer på det kraftigste de ansvarlige politikere til at ændre en uheldig beslutning og Danmarks Radio til at lade Radio Drama genopstå i ny og stærkere form!

Bestyrelsen

Foreningen af Danske Sceneinstruktører oktober 2018