Bliv medlem – og få et fagligt og socialt holdepunkt i dit arbejdsliv

Danske Sceneinstruktører er specialiseret fagforening, der består af instruktører, iscenesættere og koreografer.

Som medlem står du sammen med dine fagfæller og kollegaer om ordnede løn-, og arbejdsforhold og et vedvarende arbejde for at bevare din ret til dit værk. Igennem dit medlemskab bidrager du økonomisk til fællesskabet og til den rådgivning og støtte, som vi tilbyder.

At være instruktør, iscenesætter og koreograf er et spændende og udfordrende job, men det er til tider også krævende og ensomt. Som medlem bliver du en del af et fagligt og socialt fællesskab, der tilbyder sparring og inspiration. Sammen står du stærkere.

Sådan bliver du medlem

Medlemskab hos foreningen søges hos bestyrelsen. Udfyld blanketten og send den til info@stagedirectors.dk eller kontakt sekretariatet for mere information.

Du kan opnå medlemskab, hvis du: 

  1. her i landet har foretaget mindst én iscenesættelse i en af foreningen anerkendt professionel sammenhæng
  2. har afgangseksamen fra en af foreningen anerkendt skole

Dine fordele

Kontingent

Kontingentet opkræves kvartalsvis og er fradragsberettiget.

MEDLEMSKABPRIS PR. KVARTAL
A medlem – alm.1.600 kr.
A medlem – dobbeltmedlem 1.040 kr.
A medlem – studerende/elev 0 kr.
A medlem – æresmedlemmer0 kr.
B medlem – teaterchef eller lign.885 kr.
B medlem – pensionist275 kr.
B medlem – arvinger275 kr.

Foreningen består af to medlemskategorier:

  1. A-medlemskab dækker over aktive medlemmer, studerende, dobbeltmedlemmer og æresmedlemmer
  2. B-medlemskab dækker over aktive medlemmer, der fungerer som teaterleder i en periode, eller som har tilsvarende
    administrative funktioner samt pensionister.
    Du kan blive B medlem, hvis du tidligere har været aktivt medlem, og hvis du enten fungerer som teaterleder eller har tilsvarende administrative funktioner samt af pensionister, der er over 60 år eller er ophørt som sceneinstruktører.
    Som B medlem har du ikke stemmeret og kan ikke indtræde i bestyrelsen. Herudover har du ikke adgang til den samme rådgivning og støtte som A medlemmer, men du støtter fortsat aktivt op om forbundets arbejde for rettigheder og bedre løn- og arbejdsforhold.

Dobbeltmedlem
Er du medlem af andre fagforbund, som vi har aftale med, har du mulighed for at få nedsat kontingent.

Er du fx medlem af Danske Dramatikere eller Danske Scenografer betaler du 1.040 i kvartalet.