Copydan udbetalinger 2022

I år er udbetalingerne faldet lidt sent, da vi opbygger nye lister og en database, der fremadrettet letter udbetalingen af vederlag. Få udbetalinger afventer fortsat kontaktinformationer eller kontrakter fra modtagerne eller endelig afgørelse. Disse forventes udbetalt primo januar 2023.

Vi har i 2022 udbetalt fra følgende puljer:

  • Copydan Verdens TV – flow tv
  • Copydan Verdens TV – digitale tjenester
  • Copydan Verdens TV – AVU

Danske Sceneinstruktører udbetaler Copydan midler for instruktion én gang årligt. Rettighedsmidlerne udbetales for visninger i det forgangne år. Det betyder, at visninger i fx 2021 udbetales i 2022. Kort fortalt udbetaler vi for instruktion af fx revy, teater, opera, sketches, comedy og musicals med et sceneinstruktorisk greb.

Bestyrelsen præsenterer på Generalforsamlingen et oplæg til nye retningslinjer.

Hvem har ret til vederlag fra Copydan?
Er du instruktør, og har du sikret dine rettigheder i dine kontrakter, har du ret til et vederlag, når et af dine værker vises offentligt. Fx på tv eller i skolernes undervisning.

Som sceneinstruktør er du i følge ophavsretsloven ophavsmand til dit værk (instruktionen). Det betyder, at du ud over din løn, honorar eller royalty for at skabe værket, har ret til at modtage vederlag for brugen af værket. Du kan dog kun modtage vederlag, hvis du har sikret din ret til vederlag i din kontrakt.

Hvordan modtager du vederlag?
I udgangspunktet modtager du automatisk rettighedsmidler fra Danske Sceneinstruktører, hvis dit værk er blevet vist eller distribueret på en af de udnyttelsesformer, som vi administrerer.

Vores datasæt er dog ikke fyldestgørende, og derfor er det altid en god idé at sende dine kontrakter ind og gøre os opmærksom på, hvis dine værker har været vist, eller bliver vist.

Har dit værk været vist, bliver du kontaktet. Du bliver bedt om at indsende din kontrakt, da vi er retligt forpligtet til at sikre os, at vi kun udbetaler til dem, der har bevaret deres ret til vederlag, og at dit værk ligger indenfor Danske Sceneinstruktørers udbetalingsområde.

Hvem udbetaler Danske Sceneinstruktører til?
Rettighedspengene fra Copydan er ikke øremærket til specifikke instruktører eller værker på forhånd. Pengene er øremærket til en type af værker.

Danske Sceneinstruktører udbetaler rettighedsmidler for instruktion af fx revyer, teater, opera, sketches, comedy og musicals med et sceneinstruktorisk greb.

Hvis du har instrueret en film, skal du henvende dig til Danske Filminstruktører. Har du lavet dramatikerarbejde, skal du henvende dig til Danske Dramatikere. Er du koreograf, udbetaler Dansk Skuespillerforbund eller Danske Sceneinstruktører efter en konkret vurdering. Er du i tvivl, så send en mail til info@stagedirectors.dk.