Danske Sceneinstruktørers høringssvar til høring om forslag til lov om ophavsret

Formålet med DSM-direktivet, som høringssvaret omhandler, er at harmonisere EU-landenes lovgivninger om ophavsret og ophavsretsbeslægtede rettigheder. Implementering af DSM-direktivet får en positiv betydning for dig som ophavsmand/kvinde, og vil styrke din ret til at bevare egne rettigheder.

Det er blandt andet reglerne om frikøb fra udøvende kunstnere og ophavsmænd i DSM-direktivet, som endnu ikke er implementeret i dansk ret. DSM-direktivet indfører blandt andet bestemmelser om, at ophavsmænd og udøvende kunstnere skal sikres et passende og forholdsmæssigt rettighedsvederlag samt mulighed for justering af vederlag.

Vi har samarbejdet på tværs af branchen om dette høringssvar, for at lægge et samlet pres. Samt indsendt høringssvar samlet og individuelt.

Læs høringsvaret her.