Deltag i undersøgelse af branchens indsats mod grænseoverskridende adfærd

Dit input gør os klogere på, hvad vi fremadrettet skal lægge vægt på i det videre arbejde med at forebygge og håndtere grænseoverskridende adfærd, som fx chikane, nedværdigende adfærd eller uønsket seksuel opmærksomhed.

S P Ø R G E S K E M A

Besvar spørgeskemaet her. Det tager kun 8-10 min. Svarfrist er søndag d. 7. maj 2023.

De seneste år har organisationerne i film-, tv- og scenekunstbranchen arbejdet på at skabe positive ændringer i arbejdsmiljøet og har anlagt et særligt fokus på forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd.

Undersøgelsen er en “temperaturmåling” af, hvorvidt branchen oplever, at der er sket en ændring i fokus og italesættelse af grænseoverskridende adfærd i branchen inden for de seneste år.

Initiativtagerne til undersøgelsen er Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund, Danske Filminstruktører og Dansk Teater, som har inviteret branchens organisationer, heriblandt Danske Sceneinstruktører, til at deltage. Vi opfordrer derfor alle medlemmer til at bidrage til undersøgelsen.

Autoriseret arbejdsmiljørådgiver Human House gennemfører undersøgelsen. Spørgeskemaet er fortroligt og vil blive behandlet i anonymiseret form af Human House’ konsulenter.

Hvis du oplever problemer eller har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Human House konsulent Stine Louise Buch Vording, mail: slv@humanhouse.com.

Du kan læse om Danske Sceneinstruktørers initiativer mod grænseoverskridende adfærd her.