Din ledelsesstil betyder noget

Vi oplever, at forventningerne til iscenesætterens lederrolle er steget, og at teatrene og medvirkende i forestillinger stiller flere krav til instruktørens kommunikations- og lederegenskaber.

Som instruktør og leder af den kunstneriske proces har vi også en udsat position – en slags mellemlederrolle med tæt kontakt til teaterchefen – hvor vi utilsigtet kan komme til at overskride andres grænser eller misbruge vores position. Det giver os et ansvar og en pligt til at handle og lære af vores fejl.

Vi har samlet lidt råd, spørgsmål og værktøjer, som kan hjælpe dig med at reflektere over din egen ledelsesstil samt forebygge grænseoverskridende adfærd, når du har vagten.

Indledende snak med teaterchefen

– Før du siger ja til en opgave, er det en god idé at have en samtale med teaterchefen. Vi har samlet et par stikord, der kan guide jeres samtale og sikre, at I når rundt om relevante emner.

– Når du indgår et nyt samarbejde, bør du høre til teatrets code of conduct. Har teatret ikke et code of conduct, så bør du opfordre teatret til at indføre et, da det skaber en ramme for dit arbejde.

– Tal også med teaterchefen om, hvilke forventninger der er til dig som leder af det kunstneriske proces (og team), og hvor du og de involverede i forestillingen skal henvende jer, hvis I oplever krænkelser eller grænseoverskridende adfærd.

Skab et inkluderende og respektfuldt arbejdsmiljø:

– Etablér klare forventninger til respektfuld opførsel og værdsættelse af alle medvirkende.

– Kommuniker din egen ledelsesstil, hvad du vægter højt, og hvilke forventninger de kan have til dig som instruktør/iscenesætter og leder af den kunstneriske proces.

Kommuniker og tydeliggør grænser:

– Praktisér teatrets code of conduct og vær en rollemodel for ønsket adfærd.

– Kommuniker klart og tydeligt, hvad du anser for acceptabel opførsel, og hvilke grænser der ikke må overskrides.

– Er der erotiske scener eller lignende, kan du bedre teatret om en intimcoach.

Vær opmærksom på magtdynamik og håndter konflikter:

– Håndter og adresser udfordringer og konflikter undervejs, selvom det kan være svært i opløb. Problemer har det med at vokse og eskalere over tid.

– Vær bevidst om den magt du har som instruktør/ iscenesætter og kunstnerisk leder af forestillingen.

– Undgå favorisering af bestemte medvirkende og udøvelse af mikroaggressioner. Mikroaggressioner er små, hverdagslige handlinger, bemærkninger eller gestus, der bevidst eller ubevidst nedgør eller krænker personer.

– Skab en atmosfære, hvor alle har mulighed for at give deres input.

Skab kanaler til rapportering:

– Efter samråd med teatret skal du gøre det tydeligt, hvor man kan henvende sig, hvis man overværer eller selv er udsat for grænseoverskridende adfærd, krænkelser eller lignende.

– Forsikr de involverede om, at bekymringer vil blive taget seriøst og håndteret fortroligt. Og efterlev det!

Vær åben for feedback og læring:

– Som iscenesætter/instruktør og leder af en kunstnerisk proces er det naturligt, at du til tider vil stå for skud. Vær lydhør over for feedback i prøveperioden og ved evaluering.

Spar med dine instruktørkollegaer eller teaterchefen for at forbedre dine færdigheder som leder.

Sig fra når dine grænser overskrides

– Husk, at du også selv skal sige fra, hvis du oplever, at dine grænser overskrides. Du kan altid kontakte forbundet – også hvis behovet ”bare” en kollegial snak om, hvordan en given situation kan gribes an.

Du finder også hjælpematerialer – handleguide og handout – her.