FDS-legat

FDS fordeler en del af de kollektive båndkopimidler efter ansøgning. Et legatudvalg bestående af 3 sceneinstruktører uddeler to gange årligt 75.000 kroner. Fordelingen af midlerne sker overordnet efter de retningslinjer, som Kulturministeriet har udstukket. Alle kan søge om at få del i puljen.

ANSØGNING OG FRISTER

Næste ansøgningsfrist: 24. oktober 2023

Ansøgningsskema: Hent ansøgningsskemaet her.

I din ansøgning skal du gøre rede for, hvordan det pågældende projekt, du søger penge til, kan videreudvikle dit talent og din profession.

FORDELING AF MIDLER

Legatudvalget fordeler midlerne ud fra følgende retningslinjer:

  1. Ansøgningsskema er anvendt
  2. Ansøgning fylder højst 5 sider. Forside, projektbeskrivelse, budget samt bilag er inkluderet i de 5 sider. N.B. Ansøgninger der ikke opfylder disse betingelser, vil ikke blive behandlet
  3. Støtte gives primært til ophavsmænd
  4. Foreningen støtter primært kunstnerisk virke, herunder projekter, research og studierejser
  5. Støtte gives sekundært til efter- og videreuddannelse for ophavsmænd

I din ansøgning skal du gøre rede for, hvordan det pågældende projekt, du søger penge til, kan videreudvikle dit talent og din profession. Legatudvalget ønsker at flest muligt får glæde af midlerne.

Forretningsorden for FDS Legatudvalg.

Legater er som hovedregel skattepligtige, læs mere om reglerne her.