Helga

“Svar på Helgas brev” Instruktion: Kirsten Peuliche Foto: “Svar på Helgas brev”.
Foto: Ursula Marcussen