GENERALFORSAMLING 2023

Vi glæder os til at byde alle medlemmer velkommen til årets Generalforsamling torsdag den 23. marts 2022. Vi byder på godt selskab, let forplejning og kollegial hygge – og så kan du jo meget praktisk blive hængende til den efterfølgende Prisfest, hvor vi uddeler Danske Sceneinstruktørers Hæderspris og Anders Lundorphs Mindelegat og skåler i bobler.

Tilmeld dig nu: send en mail til Mille på info@stagedirectors.dk senest fredag den 17. marts.

Tid: Torsdag den 23. marts 2022 kl. 18.00-20:00 (Prisfest fra 20:00-22:00)
Sted: Husets Teater, Halmtorvet 9, 1700 København
Bilag: Find dokumenterne i elektronisk form nederst. Ønsker du bilagene tilsendt, send da en mail til info@stagedirectors.dk.

Forslag: Har du forslag, skal de sendes til info@stagedirectors.dk senest torsdag den 9. marts 2023. Kun emner, der er angivet på dagsordenen, tages op til behandling.

Foreningen byder på drikkevarer. Der vil være let bespisning til prisfesten.

Formel dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Gennemgang af det af bestyrelsen godkendte revisorpåtegnede regnskab 
3. Gennemsigtighedsrapport forelægges til godkendelse 
4. Bestyrelsens beretning 
5. Forslag fra bestyrelsen 
6. Indkomne forslag 
7. Budget og forslag til kontingent for det kommende år 
8. Forslag om anvendelse af midler fra kollektiv rettighedsforvaltning 
9. Valg af bestyrelse
10. Valg til legatudvalget
11. Valg af kritisk revisor
12. Eventuelt

  • Transportudgifter refunderes for personer bosat uden for hovedstadsområdet. Refusion vil svare til DSB standard.
  • B-medlemmer er velkomne til at deltage, men har ikke stemmeret og kan ikke vælges til bestyrelsen.

VALG

Bestyrelsen
Christoffer Berdal, Lene Skytt, Jeremy M. Thomas Andreas Dawe og Karina Dichov Lund er på valg i år.
Lene, Jeremy, Andreas og Karina modtager gerne genvalg. Christoffer genopstiller ikke.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for en toårig periode. Bestyrelsen skal ifølge gældende vedtægter bestå af 9 personer. Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer, der har tid og overskud til at engagere sig i bestyrelsen, til at stille op. Det er muligt at opstille på generalforsamlingen.

Kritisk revisor
Der er valg til posten som kritisk revisor hvert år. Madelaine Røn Juul genopstiller.

BILAG

Kommenteret dagsorden
Budget 2023 og anvendelse af kollektive midler
Bestyrelsens beretning 2022
Gennemsigtighedsrapport 2022
Revisionsprotokollat 2022
Regnskabserklæring 2022

Bestyrelsen indstiller:
Strømlining af kontingentsatser ved dobbeltmedlemsskab
Forretningsorden for FDS Legatudvalg
Fordelingspolitik for vederlagsåret 2022
Fordelingspolitik for vederlagsårene 2016-2021