Overenskomst

Vi har overenskomst med egnsteatre, små storbyteatre og projektteatre teatre (søjle A-teatre) organiseret i Dansk Teater. Overenskomsten sikrer dig på en lang række områder, fx i forhold til dine rettigheder, løn og pension.

Skal du arbejde på et søjle A-teater, som er organiseret i Dansk Teater (tidligere TIO), gælder overenskomsten fra 2009: Overenskomst

Lønniveau:
Det er forestillingens forventede spilletid, som afgør hvor mange måneders løn du er berettiget til. Fx aflønnes forestillinger med en forventet spilletid på mellem 40 minutter og 90 minutter med et beløb svarende til minimum tre en halv måneders løn.

Sceneinstruktører aflønnes som minimum efter skalatrin 24, dog således at du aldrig kan aflønnes lavere end et teaters eventuelle fælles faste lønniveau. Se skalatrin og lønsatser på siden 13. Minimumsløn 1. april 2023: 25.645,83 kr. Til lønnen lægges feriepenge samt 12% pension.

For den løn erhverver teatret opførselsretten til din iscenesættelse i op til 3 år fra premieredatoen.

Til overenskomsten er knyttet en kontraktformular: BTS-FAST Kontrakt 2010-13

For arbejde på DR med TV-instruktion og radioinstruktion er indgået aftale fælles med Danske Filminstruktører. Kontakt venligst sekretariatet for yderligere oplysninger