GENERALFORSAMLING 2024 – den 19. marts

Vi glæder os til at byde alle medlemmer velkommen til årets Generalforsamling 2024.

Vi byder på godt selskab, let forplejning og kollegial hygge – og så kan du jo meget praktisk blive hængende til den efterfølgende Talk.

Tilmelding: info@stagedirectors.dk senest fredag den 15. marts.

Tid: tirsdag den 19. marts 2024 kl. 18.00-20:00 (talk fra 20:00-22:00)
Sted: Folketeatret, Snoreloftet, Nørregade 39 KBH
Bilag: Find dokumenterne i elektronisk form nederst. Ønsker du bilagene tilsendt, send da en mail til info@stagedirectors.dk.

Forslag: Har du forslag, skal de sendes til info@stagedirectors.dk senest mandag den 5. marts 2024. Kun emner, der er angivet på dagsordenen, tages op til behandling.

Foreningen byder på de første drikkevarer. Der vil også være let bespisning.

Formel dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Gennemgang af det af bestyrelsen godkendte revisorpåtegnede regnskab 
3. Gennemsigtighedsrapport forelægges til godkendelse 
4. Bestyrelsens beretning 
5. Forslag fra bestyrelsen 
6. Indkomne forslag 
7. Budget og forslag til kontingent for det kommende år 
8. Forslag om anvendelse af midler fra kollektiv rettighedsforvaltning 
9. Valg af bestyrelse
10. Valg til legatudvalget
11. Valg af kritisk revisor
12. Eventuelt

  • Transportudgifter refunderes for personer bosat uden for hovedstadsområdet. Refusion vil svare til DSB standard.
  • B-medlemmer er velkomne til at deltage, men har ikke stemmeret og kan ikke vælges til bestyrelsen.

VALG

Bestyrelsen
Geir Sveaass, Emil Rostrup og Anne Barslev er på valg i år. Emil modtager gerne genvalg. Geir og Anne genopstiller ikke.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for en toårig periode. Bestyrelsen skal ifølge gældende vedtægter bestå af 9 personer. Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer, der har tid og overskud til at engagere sig i bestyrelsen, til at stille op. Det er muligt at opstille på generalforsamlingen.

Kritisk revisor
Der er valg til posten som kritisk revisor hvert år.

Legatudvalget
Tali razga og Solveig Weinkouff er medlemmer af FDS Legatudvalg og er på valg i år. De genopstiller begge.

Bilag:
Følger

Bestyrelsen indstiller:
Følger

Forslag fra medlemmer:
Frist 5. marts