Høringssvar, ændring af Vejledning om effektiv tilskudsforvaltning

Danske Sceneinstruktører har indsendt høringssvar på ændring af Vejledning om effektiv tilskudsforvaltning under Økonomistyrelsen.

Bestyrelsen har følgende bemærkninger og anbefalinger til de foreslåede ændringer:

  • Der er problemer med den personlige beskatning af projekttilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen, når tilskuddet er søgt i kunstnerens CPR-nummer. Lige nu risikerer kunstnere at blive beskattet af de samlede projektmidler, som var det en personlig lønindtægt med dertilhørende AM-bidrag.
  • Det er problematisk, at det givne tilskud alene dækker feriepenge, mens der ikke gives indirekte tilskud til andre formål, der ikke er knyttet til projektet. Når der er tale om A-indkomst, bør tilskuddet også dække pension.
  • Det er problematisk, at den tilskudsberettigede overheadudgift skal opgøres til 18 pct. af den for det pågældende projekts tilskudsberettigede direkte lønudgift. Projektteatre har fx sjældent anden indkomst end driftsstøtten, og derfor vil overheadudgifterne ofte overstige 18 pct. En overhead på 18 pct. kan derfor få fatale konsekvenser for fx projektteatre.

Find høringsmaterialet på Høringsportalen: Høring over ændring af Vejledning om effektiv tilskudsforvaltning.