Høringssvar, sparekatalog for Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune

Danske Sceneinstruktører har indsendt høringssvar til det foreslåede sparekatalog for Kultur og Borgerservice i Aarhus Kommune. Bestyrelsen har følgende bemærkninger til sparekataloget:

Flytning af Bora Bora får store og utilsigtede konsekvenser  
Vi finder det stærkt bekymrende, at der i det udmeldte sparekatalog luftes en plan om at flytte Bora Bora, fra de nuværende lokaler på Brobjergskolen til Godsbanen. De foreslåede nye lokaler er ikke egnede til formålet. Lokalerne lever ikke op til de behov, krav og standarter, som der produceres indenfor. Konkret er de hverken dybe eller brede nok til, at Bora Bora kan producere eller præsentere dans på det niveau og med den diversitet, der er tilfældet i dag.  

Bora Bora skal i henhold til aftalen med Aarhus Kommune præsentere og co-producere dans fra hele verden, både lokalt, nationalt og internationalt. Det vil ikke være muligt i de nye lokaler. Flyttes Bora Bora til mindre lokaler vil koreografer, iscenesættere og producenter søge andre steder hen med deres midler og forestillinger. Ikke fordi de ikke ønsker at samarbejde med Bora Bora, men fordi lokalerne ikke lever op til de behov, krav og standarter, som der produceres indenfor.  

Danse- og koreografifeltet har meget få scener, hvor der er kapacitet til at huse større danseforestillinger. Bora Bora råder i dag over en af de få store scener i landet. Teatret spiller med deres nuværende faciliteter derfor en central rolle for hele danseområdet. 

Bora Bora er en stærk, markant og værdifuld spiller indenfor dans og visuelt teater – både lokalt, nationalt og internationalt. En flytning af Bora Bora betyder en udvanding af den position, som Aarhus Kommune og Bora Bora har opbygget på området. Herudover sætter Bora Bora Aahus Kommune på landkortet og bidrager til kommunens image og omdømme. Det vil derfor være et stort tab for hele feltet og for Aarhus Kommune, hvis Bora Bora flytter til mindre lokaler. 

Alternative læringsprocesser lukkes 
Vi ser med stor ærgrelse på, at de teaterpædagogiske tilbud ”Ej blot til lyst” på Aarhus teater og ”I skolen” på teaterhuset Filuren bliver ramt af besparelser.  

Teatrene tilbyder helt unikke værktøjer og rammer, der giver børn og unge et anderledes og kreativt undervisningsforløb med fokus på læring, sammenhold og selvværd. Tilbud, der er særligt relevante i en tid, hvor børn og unge mistrives og har brug for alternativer, der giver dem perspektiv og frirum og mulighed for at opleve og udforske andre tilgange til læring. 

Herudover er vi forundrede over denne prioritering, da Aarhus Kommune har ydret et ønske om at friholde børn- og ungeteateret fra besparelser. 

Vækstlaget vil lide under Katapultlukning 
En del af Aarhus kommunes erklærede kulturpolitik er at støtte både ”Vækstlag og flagskibe”. Teater Katapult har i mange år gjort det muligt for Aarhus Kommune at efterleve denne politik i praksis.  

Teater Katapult stiller hvert år scene til rådighed for Quonga festivallen – en festival for upcoming scenekunst. Katapult er på den måde med til at skabe bro mellem vækstlaget, dramaturgiuddannelsen og det professionelle teaterliv i Aarhus.  

Katapults dramatiker-laboratorium udklækker løbende nye dramatikere, der senere har mulighed for at søge ind på dramatikeruddannelsen under Den Danske Scenekunstskole, som også ligger i Aarhus. At lukke Katapult vil være at ødelægge den scenekunstneriske fødekæde. 

Find høringsmaterialet her.