Høringssvar, ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet

Danske Sceneinstruktører har indsendt høringssvar på ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet.

Bestyrelsen støtter op om en ny ledelsesmodel med professionelle bestyrelser, men har følgende anbefalinger til de foreslåede ændringer af loven:

  • At de respektive brancher er med til at udpege de eksterne bestyrelsesmedlemmer. Fx at kulturministeren udpeger to af de fire eksterne bestyrelsesmedlemmer og at branchens organisationer udpeger to
  • At fire eksterne bestyrelsesmedlemmer ikke er tilstrækkeligt til at sikre den nødvendige viden, erfaring og brancheindsigt i bestyrelsen, og at bestyrelsen derfor skal bestå af fem eksterne bestyrelsesmedlemmer
  • At bestyrelserne er forpligtet til en bred inddragelse af uddannelsesinstitutionens aftagere med henblik på at sikre uddannelsernes kvalitet, relevans og udvikling
  • At den foreslåede model for aflønning, hvor alene eksterne bestyrelsesmedlemmer honoreres, ikke fordrer ligeværd, og at aflønning bør ske, fx som i Statens Kunstfond, hvor forpersonen får et honorar og bestyrelsens øvrige medlemmer aflønnes på lige fod
  • At »formand« erstattes af »forperson« i lovteksten

Find høringsmaterialet på Høringsportalen: Høring over ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet