Hvem er vi?

Danske Sceneinstruktører er faglig organisation for professionelle instruktører, iscenesættere og koreografer i Danmark. Vi kæmper for vores medlemmers arbejdsvilkår, rettigheder og kunstneriske interesser. Det gør vi bl.a. ved at:

  • arbejde for overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår på teatrene, tjek af kontrakter samt juridisk rådgivning i tvivlsspørgsmål og tvister
  • igangsætte fokuserede kulturpolitiske initiativer, som fremmer det kunstneriske arbejdsmarked og arbejdsvilkår
  • tilbyde et fagligt og socialt holdepunkt for vores medlemmer
  • repræsentere vores medlemmer i forskellige foraer. Bl.a. Nordiske Sceneinstruktørers Råd og Dansk Kunstnerråd
  • arbejde aktivt på at beskytte og forbedre vores medlemmers ret til at bevare egne rettigheder, fx i overenskomster og gennem juridisk bistand i ophavsretlige spørgsmål

Politisk aktiv
Danske Sceneinstruktører er en teaterpolitisk aktiv fagforening, der til stadighed forsøger at samle teatrets forskellige kunstneriske kræfter i en fælles og solidarisk indsats for at bevare og forbedre vilkårene for scenekunstnerne. Til at lede arbejde har bestyrelsen nedsat et politisk udvalg.

Overenskomst
Danske Sceneinstruktører har på medlemmernes vegne indgået overenskomst med det Dansk Teater i dag kalder søjle A-teatre (egnsteatre, små storbyteatre og projektteatre). Herudover har der gennem de seneste 25 år eksisteret en aftale om, at søjle B-teatrene (Det Kongelige Teater, Landsdelsscenerne og Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab) følger den vejledende kollegial minimumssats.

Rettigheder
Danske Sceneinstruktører arbejder aktivt på at bevare og forbedre instruktørernes ret til at bevare egne rettigheder og dermed sikre at de skabende kunstnere modtager en rimelig andel af rettighedsmidlerne fra Copydan. På dette område arbejder vi bl.a. tæt sammen med Copydan og Samrådet for Ophavsret.

Samarbejde med branchen
Danske Sceneinstruktører er medlem af og aktive i en lang række fora og råd, hvor v arbejder for at styrke dine rettigheder og vilkår. Bl.a.:

  • Dansk Kunstnerråd
  • Nordiske Sceneinstruktørers Råd, NSiR
  • Samrådet for Ophavsret
  • Create Denmark
  • Copydan

Herudover har vi et stærk samarbejde med en lang række faglige organisationer på tværs af branchen. Blandt andet danner vi Autorhuset sammen med Danske Dramatikere og Danske Filminstruktører.

Uddeling af legater
Danske Sceneinstruktører benytter sin andel af de kollektive blankbåndmidler til at uddele arbejds-, rejse- eller inspirationslegat til skabende kunstnere. Legatudvalget behandler ansøgninger to gange årligt. Læs mere her.

Bliv medlem nu.