Kære medlem, som arbejder på Det Kongelige Teater, som skal arbejde på Det Kongelige Teater, eller som har arbejdet på Det Kongelige Teater de seneste 5 år!

Det Kongelige Teater (DKT) har i en lang årrække gjort krav på ubegrænsede rettigheder til sceneinstruktørers, koreografers og andre kunstneres værker uden løbende at betale for denne rettighedsudnyttelse. Det har vi længe kæmpet for at ændre, og det er derfor, vi forsøger at forhandle med DKT om en ny mulig fælles standardaftale.

I mellemtiden er der dog sket det, at ophavsretsloven er blevet moderniseret. Lovændringerne, som gælder fra 6. juni 2023, medfører, at DKT skal ændre deres praksis, på trods af at vi forhandler. Det er nemlig ikke længere muligt at erhverve “ubegrænsede” rettigheder uden løbende at betale rettighedshaveren for udnyttelsen. (Du kan læse mere nederst via dette link om, hvordan loven nu stiller dig stærkere: Ophavsret – retten til dit værk og andres brug af dit værk | Danske Sceneinstruktører (stagedirectors.dk))

Vi har på det seneste forhandlingsmøde gjort DKT opmærksom på den nye lov, og at deres praksis om at erhverve ubegrænsede rettigheder til dit og andre kunstneres værker uden løbende betaling ikke følger loven. Vi afventer fortsat svar.

Derfor har vi i det følgende en anbefaling og opfordring til dig om, hvordan du kan støtte op om at føre vores tolkning af loven ud i livet. Det er nemlig ikke uvæsentligt, at vi står sammen, så du som rettighedshaver anerkendes og får en passende betaling for de rettigheder, som DKT erhverver til dit værk, som loven foreskriver.

Tag endelig kontakt til sekretariatet, hvis du har spørgsmål.

Du skal agere forskelligt alt efter din situation:

Hvis du arbejder på Det Kongelige Teater

Er du ansat på DKT, bør du:

 1. Tjekke din kontrakt, om der i punktet om rettigheder står noget i stil med: Teatret erhverver uden tidsmæssige eller geografiske begrænsninger følgende rettigheder til det af Instruktøren frembragte værk, som indgår i Forestillingen. Er dette tilfældet, bør du:
 2. Sende en mail til DKT og gøre dem opmærksom på, at du ønsker et tillæg til din nuværende kontrakt, som vedrører punktet om rettigheder i din kontrakt og øvrige punkter om DKTs ret til at udnytte din iscenesættelse, så kontraktvilkårene lever op til loven. Brug vedhæftede skabelon til tillægskontrakt, hvor du blot skal tilføje navn og dato for den dag, du underskrev din oprindelige ansættelseskontrakt. Du kan lade dig inspirere af nedenstående mailudkast.

Før du sender din mail:

Den moderniserede ophavsretslov betyder, at du som rettighedshaver bl.a. har krav på passende og forholdsmæssig betaling for DKT’s udnyttelsen af dit værk (din iscenesættelse). Teatrets udnyttelse af dit værk og den betaling, du får, hænger fra 6. juni 2023 uadskilleligt sammen, og kan ikke længere fraviges. Frikøb i den form, som Det Kongelige Teater har haft som praksis, er derfor ikke længere en mulighed uden fx løbende at betale rettighedshavere for udnyttelsen.

Som baggrundsviden kan vi oplyse, at et teater typisk erhverver sig følgende rettigheder for den løn, som DKT typisk betaler en sceneinstruktør for sit arbejde og rettighedsoverdragelse:

 • en opførelsesperiode til din iscenesættelse på mellem 2 og 3 år fra premieredatoen
 • teatret erhverver sig ikke rettigheder til transmission/tv-optagelse, men alene korte klip til PR og markedsføring
 • ret til turne i Danmark, men instruktøren har førsteret til at genopsætte mod dagsgagebetaling
 • ønsker teatret at erhverve en længere opførelsesperiode eller andre rettigheder, fx til transmission eller tv-optagelse, coproduktion mv., skal du have yderligere betaling.

DKT erhverver sig altså langt flere rettigheder, end de betaler dig for sammenlignet med den øvrige teaterbranche, hvilket tydeliggør, at DKTs betaling ikke er passende og forholdsmæssig, som loven i dag foreskriver.

Vi har gjort Det Kongelige Teater opmærksom på, at vi ikke mener, at deres praksis lever op til gældende lov, og at der bør indgås tillægskontrakter til jeres nuværende kontrakter.

Derfor er vores anbefaling, at du sender en mail til Det Kongelige Teater for at få udarbejdet et tillæg til din kontrakt, så den lever op til gældende lov. Vi har udarbejdet en tillægskontrakt, som svarer til den rettighedsoverdragelse, der typisk sker for den betaling, som sceneinstruktører modtager for udnyttelse af deres værk.

Hent tillægskontrakt.

Mailudkast:
Kære

Mit forbund har oplyst mig om, at jeg på grund af den moderniserede ophavsretslov bør få lavet et tillæg til min ansættelseskontrakt (fra den X). Vedhæftet er et udkast til en tillægskontrakt, som mit forbund mener afspejler loven i forhold til passende og forholdsmæssig betaling for rettighedsoverdragelse.

Jeg er blevet oplyst om, at den løn, som jeg modtager i min ansættelse på Det Kongelige Teater (og som både dækker over mit arbejde og de rettigheder, I ønsker at erhverve til mit værk), set i forhold til den øvrige teaterbranche, svarer til følgende rettighedsoverdragelse, og at udnyttelse ud over dette, derfor bør afføde yderligere vederlag:

 • En opførelsesperiode på mellem 2 og 3 år fra premieredatoen
 • Retten til turne i Danmark, dog mod at instruktøren har førsteret til at genopsætte mod dagsgagebetaling
 • Ingen rettigheder til transmission/tv-optagelser, alene korte optagelser til PR
 • længere opførelsesperiode eller yderligere rettigheder, fx rettigheder til transmission eller tv-optagelse, kræver yderligere betaling

Mit forbund er Cc denne mail (info@stagedirectors.dk). Hvis I har spørgsmål eller andet, skal I henvende jer til dem.

Jeg ser frem til at modtage en underskrevet kontrakt.

Hvis du forhandler kontrakt med Det Kongelige Teater

Hvis du netop nu forhandler med DKT om en fremtidig ansættelse, bør du være opmærksom på alt det, der vedrører dine rettigheder og de rettigheder, som DKT ønsker at erhverve til dit værk (iscenesættelse). Vi anbefaler, at du sender din kontrakt til gennemsyn i forbundet, så vi kan rådgive dig: info@stagedirectors.dk.

Baggrundsviden:

Du får formentlig tilbudt deres standardkontrakt for instruktion, som endnu ikke er tilrettet den nye lov. Kontrakten er på mange punkter en problematisk kontrakt, hvilket teatret er gjort opmærksom på. Forbundet ligger i forhandler med DKT om en mulig ny fælles standardkontrakt, som i højere grad anerkender dine rettigheder og arbejde. Det er også derfor, at der øverst i kontrakten er en særlig formulering, som sikrer, at du kommer over på vilkårene i en eventuel ny fælles kontrakt, hvis vi når til enighed.

Den moderniserede ophavsretslov betyder dog, at DKT skal ændre punkterne i kontrakten, som omhandler udnyttelse af din ophavsret, på trods af at vi ligger i forhandlinger. Løn og rettigheder hænger nemlig sammen. Jo flere rettigheder, teatret ønsker at erhverve sig til din iscenesættelse, jo mere betaling skal du have. Din løn skal derfor ikke alene modsvare din arbejdsbyrde, men også de rettigheder de erhverver.

Når du forhandler kontrakt, anbefaler vi, at du kontakter sekretariatet, og at du er opmærksom på, at kontrakten afspejler den nye lov. Det vil bl.a. sige, at det, der ofte hedder pkt. 14, 9 og 10 i kontrakten, bør ændres:

Ændring af punkt 14:
Bør tilføjes: Instruktøren bevarer dog en forholdsmæssig andel af rettighederne, og skal krediteres herefter.
Ændring af punkt 9:
Her bør der tilføjes, at du får betaling ved turne, og at du har førsteret til at genopsætte.
Ændring af punkt 10:
Som følge af den moderniserede ophavsretslov af den 6. juni 2023 foreslår vi, at vilkårene i pkt. 10. Rettigheder erstattes af teksten i kontrakttillægget. Hent tillægskontrakt.

Hvis du nu eller indenfor de seneste 5 år har iscenesat en forestilling på Det Kongelige Teater

Den nye lov virker i visse tilfælde 5 år fra lovens ikrafttræden. Har du indenfor de seneste 5 år (fra 6. juni 2023) iscenesat en forestilling på DKT, kan du nu med loven på din side undersøge, om din løn/betaling har været passende og forholdsmæssig ift. DKTs udnyttelse.

Konkret har du ifølge ophavsretsloven §55 b som ophavsperson ret til passende og forholdsmæssigt vederlag for udnyttelsen af værket. Hvis det oprindeligt aftalte vederlag viser sig at være uforholdsmæssig lavt sammenlignet med alle de efterfølgende relevante indtægter, som følge af udnyttelsen af værket, skal DKT betale dig yderligere passende og rimeligt vederlag.

Vi anbefaler derfor, at du sender en mail til Det Kongelige Teater og beder om oplysninger om deres udnyttelse af dit værk. På baggrund af de oplysninger kan vi vurdere, om betalingen har været passende og forholdsmæssig.

Du kan blive inspireret af følgende formulering:

Kære x

Mit forbund har oplyst mig om, at jeg på grund af den moderniserede ophavsretslov har krav på at modtage oplysninger fra Det Kongelige Teaters om jeres udnyttelse af min/e iscenesættelse/r, der ligger op til 5 år tilbage efter lovens ikrafttræden (6. juni 2023), så jeg kan vurdere, om min løn har været for lav. Det loven kalder aftalejustering.

Det drejer sig om mine iscenesættelser af Forestillingen/-erne:

 • X fra 20XX
 • X fra 20XX

Mit forbund har bedt mig oplyse, at den løn, som jeg har modtaget for mit arbejde på Det Kongelige Teater, i den øvrige teaterbranche svarer til følgende rettighedsoverdragelse, og at udnyttelse ud over dette, bør udløse yderligere vederlag for rettighedsudnyttelsen.

 • En opførelsesperiode på mellem 2 og 3 år fra premieredatoen
 • Retten til turne i Danmark, dog mod at instruktøren har førsteret til at genopsætte mod dagsgagebetaling
 • Ingen rettigheder til transmission/tv-optagelser, alene korte optagelser til PR
 • ønsker teatret at erhverve en længere opførelsesperiode eller øvrige rettigheder, fx til transmission eller tv-optagelse, kræver det yderligere vederlag

Som ophavsperson vil jeg gerne gøre brug af min ret til minimum én gang årligt at modtage oplysninger om udnyttelsen af værket/rne fra Det Kongelige Teater.

Jeg ser frem til at modtage disse oplysninger.

Hvis I har spørgsmål, kan I henvende jer til mit forbund, Danske Sceneinstruktører, som er Cc denne mail.
(info@stagedirectors.dk)