Kollega Sparring

Som iscenesættere er vi nok kollegaer, men vi deler sjældent arbejdsrum. Vores arbejde kan godt blive ensomt, og måske endda konkurrencepræget. I Danske Sceneinstruktører ønsker vi at skabe et rum, hvor du kan mødes og sparre med fagfæller, og hvor I kan inspirere og hjælpe hinanden.

Der er stor værdi at hente for den enkelte og for vores fælles interesser, når vi står sammen og deler viden og udfordringer. Ved at bruge hinanden og dele erfaringer, når vi bliver mødt med urimelige krav og dårlige forhold eller udfordringer, kan vi løfte vores arbejdsvilkår og arbejdsmiljø.

Du kan dele viden og søge kollegial sparring på følgende måder:

Facebook-gruppen KOLLEGA

Onsdagsmøder

Barselsgruppe

Personlig sparring mellem medlemmer – kontakt sekretariatet, så sætter vi dig i kontakt med en kollega med relevant erfaring

Mentorordning for nyuddannede