Kollegiale aftaler

Kollegiale aftaler er aftaler, som ikke er indgået med en arbejdsgiver. Det er aftaler, som medlemmerne af Dansk Sceneinstruktører har lovet hinanden at følge inden for bestemte områder.

A F T A L E R

Landsdelsscenerne og teatrene i Det Københavnske Teatersamarbejde

Til teatrenes budgetlægning vurderer forbundet hvert år, hvad en instruktion som minimum bør honoreres med. Den vejledende sats er regnet ud fra tidligere års lønniveau og tager højde for lønudviklingen. Teatrene er ikke forpligtet til at følge den vejledende kollegiale sats.

  • For en “normal” instruktionsopgave: 192.200 kr. Udbetales om A-løn med feriepenge.
  • Dagsgage for efterfølgende arbejde i opførselsperioden: 3.240 kr. Udbetales som A-løn med feriepenge.

Satsen er altså et udtryk for en ”normal instruktionsopgave”, dvs. med normal kompleksitet og gennemsnitlig længde. Er der fx tale om en meget kort forestilling, på en lille scene og med en enkelt medvirkende, vil lønnen ofte være lavere. Er det omvendt tale om en stor, meget lang eller kompleks forestilling, fx med ny dansk dramatik eller mange medvirkende, er lønnen ofte højere.

Din løn skal også afspejle de rettigheder, som teatret erhverver sig til din iscenesættelse.

Teatrene erhverver sig typisk følgende rettigheder, når de betaler den vejledende kollegiale sats:

  • 3 års spilleperiode fra premieredatoen
  • instruktøren har førsteret til at genopsætte indenfor de 3 år
  • teatret erhverver IKKE rettigheder til transmittering, men korte klip til PR og markedsføring

Vi anbefaler altid, at du får tjekket din kontrakt før underskrift.