Lene Skytt: Jeg vil tydeliggøre sceneinstruktørens arbejde og kæmpe for overenskomst med de store teatre og barsel for freelancere

FDS nye forperson har noget på hjerte, og hun har særligt tre punkter øverst på sin dagsorden i sin første tid som forperson.

“Arbejdslivet som sceneinstruktør er fantastisk, men også omskifteligt og til tider udfordrende, og derfor er det i mine øjne afgørende, at vi står sammen som faggruppe og kæmper for vores rettigheder og arbejdsvilkår. Vi har et stykke at gå endnu. Her tænker jeg for eksempel på overenskomst med de store teatre og retten til barsel som freelancer, men også vores evne til at stå sammen og drage nytte af hinanden skal styrkes”.

Et fagligt og socialt fællesskab der styrker dine og vores interesser
Som sceneinstruktører er vi nok kollegaer, men vi deler aldrig arbejdsrum. Vores arbejde kan godt blive ensomt, og måske endda konkurrencepræget, for ”hvorfor ringede de ikke til mig med det job?” – men jeg ønsker, at vi skaber et rum, hvor sceneinstruktører kan mødes og sparre med hinanden, inspirere hinanden og hjælpe hinanden.

Der er stor værdi at hente for den enkelte og for vores fælles interesser, når vi står sammen og deler viden og udfordringer. Jeg ønsker, at FDS skal være med til at fremme fællesskab og solidaritet, ved at italesætte sceneinstruktørens arbejdsvilkår og arbejdsmiljø – for hinanden og for vores omverden. Jeg ønsker, at vi bruger hinanden og deler erfaringer, når vi bliver mødt med urimelige krav og dårlige forhold.

En stemme i debatten
Sammen med vores søsterorganisationer og andre brancheforeninger, skal vi fortsat blande os i kultur- og kunstdebatten. Vi skal fortsat gå i dialog med kulturpolitikerne, og fortsat minde dem om teatrets vigtighed for på den måde at skabe bedre rammevilkår.

Vi har også en opgave med at tydeliggøre, hvad sceneinstruktørens arbejde består i. Det er skuespillernes navne, der står på plakaten, men som fagfolk ved vi godt, at instruktørens navn siger meget mere om, hvilken forestilling publikum møder.

Jeg ønsker, at vi skal tydeliggøre overfor vores omverden, hvad vores arbejde og vores kunst består i, og gøre det muligt for publikum at navigere i teater-udbuddet ved at se efter instruktørens navn på plakaten.

Overenskomst og barsel for freelancere
Vi har stadig et stort ønske om at opnå en overenskomst med Det Kongelige Teater og Landsdelsscenerne. Bestyrelsen lægger et vedvarende pres på Dansk Teater og arbejder målrettet mod en overenskomst med Christoffer Berdal i spidsen. Netop dette arbejde vil jeg sammen med barselsvilkår for freelancere give et særligt fokus.

Vi skal tale ind i den debat, der er om arbejdsmiljø og fair arbejdsvilkår, og synliggøre hvor vi bliver udfordret. Som sceneinstruktører, som freelancere og som kunstnere.

Tak til Christoffer Berdal
Det er vigtigt for mig at få sagt, at jeg er meget stolt over den opgave, jeg er blevet betroet. Og at jeg ønsker at bære det gode arbejde og de gode initiativer videre, som Christoffer Berdal har stået i spidsen for i mange år. Vi skylder ham en stor tak for sin enorme indsats gennem mange år. Tak.


KORT OM LENE
Foreningens nye forperson, Lene Skytt, blev uddannet sceneinstruktør fra Den Danske Scenekunstskole i 2013 og har siden instrueret på Landsdelsscener, små storbyteatre og i det frie felt. Lene har siddet i bestyrelsen siden 2016 og været en del af forretningsudvalget, siden hun trådte ind i bestyrelsen.

I sit hidtidige bestyrelsesarbejde har Lene været engageret i foreningens netværk og sammenhængskraft. Hun har arrangeret medlemsaktiviteter, lavet medlemsundersøgelser, deltaget i paneldebatter på Kulturmødet Mors, skrevet kronikker og skrevet til medlemsbladet ”Det Postomdelte” samt repræsenteret foreningen i det nordiske netværk NSiR og meget andet.