Ansat, selvstændig eller honorarmodtager – det er ikke ligegyldigt, hvad du er!

Vores mulighed for at hjælpe dig med løn- og kontraktforhold afhænger af, om du er ansat, modtager honorar eller arbejder gennem CVR. Herudover har det betydning for dine rettigheder, pension, feriepenge og adgang til dagpenge.

Du (og dine kolleger) står stærkes, når du bliver ansat på teatret og modtager A-løn med feriepenge, når du instruerer. Det er du bl.a. sikret, når du arbejde på egnsteatre, små storbyteatre og projektteatre, som vi har overenskomst med.

Som forbund har vi ikke de samme muligheder for at rådgive dig, når du arbejder gennem CVR. Det skydes, at du af Konkurrencestyrelsen betragtet som selvstændig, når du arbejder gennem CVR og nogle gange også, når du modtager honorar. Rådgivning af selvstændige erhvervsdrivende om løn- og kontraktforhold kan betragtes som karteldannelse og er strafbart.

Når du er ansat, skaber du derfor ikke alene de bedste vilkår for din egen ansættelse, du støtter også op om forbundets mulighed for at løfte de generelle løn- og arbejdsforhold for dig og dine instruktør-kolleger og mulighed for at forhandle overenskomster. Vi står derfor stærkest som forbund og hver for sig, når du modtager A-løn med feriepenge!

Det er muligt at have CVR-nummer ved siden af sine instruktør-ansættelser. Det kan dog få betydning for din ret til dagpenge. Tal derfor med din A-kasse om konsekvenserne.

Ansat med A-løn og feriepenge

Når du er ansat, er du sikret en bred vifte af rettigheder og beskyttelse, fx i forhold til arbejdsmiljø, løn og feriepenge, arbejdstid, sygedagpenge mv. Derudover er du fx dækket af arbejdsgivers lovpligtige arbejdsskadeforsikring.

  • Når du arbejder på et søjle A teater (egnsteatre, små storbyteatre og projektteatre), sikrer overenskomsten dig A-løn med feriepenge samt 12 % arbejdsgiverbetalt pension.
  • Når arbejder på et søjle B teater (Landsdelsscenerne og teatrene under det Københavnske Teatersamarbejde) er vores anbefaling, at du ansættes med A-løn og feriepenge.
  • I det frie felt og på Det Kongelige Teater er praksis mere varierende. Frem til nu har Det Kongelige Teater betalt A-løn med feriepenge, og de fleste aktører i det frie felt gør en stor indsats for at tilbyde vilkår og forhold som minder om overenskomsten med søjle A teatrene.

Selvstændig og honorarmodtager

Kun få instruktører vælger at arbejde gennem CVR-nummer.

Før du opretter en virksomhed, skal du derfor være opmærksom på, at det kan have en række konsekvenser for dig selv og for forbundets muligheder for at støtte dig i dit arbejdsliv. Det er vigtigt, at du rådfører dig med relevante instanser, fx din A-kasse, før du træffer beslutning om at blive selvstændig eller honorarmodtager.

Hvis du ansættes gennem CVR, betyder det normalt, at du bliver betragtet som selvstændig. Dette kan have fordele som større kontrol over dine arbejdstider og skattemæssige forhold. Men der er også en række konsekvenser, fx at din ret til dagpenge kan forsvinde, og at du selv skal have en arbejdsskadeforsikring. Herudover har vi som forbund som sagt ikke de samme muligheder for at støtte dig.

Kontakt forbundet og din A-kasse før du opretter CVR-nummer.

Læs mere om Selvstændig | Læs mere om dine muligheder (ftfa.dk)