Ophavsret – retten til dit værk og andres brug af dit værk

Som kunstner har du en række lovfæstede rettigheder i forhold til andres brug af dine kunstneriske værker, dvs. din iscenesættelse.

Generelt gælder det, at den, der har skabt et kunstnerisk værk, har ophavsret til værket. Det betyder, at du som instruktør, koreograf eller iscenesætter er ophavsperson eller rettighedshaver til din iscenesættelse og har eneret til at fremstille eksemplarer af værket og til at gøre det tilgængeligt for andre indtil 70 år efter din død.

Hvis et teater vil bruge et kunstnerisk værk på en måde, der er omfattet af ophavspersonens eller rettighedshaverens eneret, kræver det normalt tilladelse.

Reglerne om ophavsret balancerer mellem to hensyn. På den ene side skal det sikres, at kunstnere får betaling for andres brug af deres værker. På den anden side skal brugernes adgang til samt udbredelsen af kunstneriske værker ikke begrænses unødigt. Reglerne er således i både samfundets, rettighedshavernes og brugernes interesse, da det tilskynder til ny produktion og udbredelse af kunst.

Andres brug af dit værk

Du har ophavsretten til de iscenesættelser, du skaber. Teatrene skal derfor erhverve sig rettighederne til at opføre din iscenesættelse. Det er derfor essentielt, at du sikrer dine rettigheder i din kontrakt.

Gængs praksis inden for teaterinstruktion er, at teatrene erhverver en opførselsperiode på mellem 2 og 3 år fra premieredatoen. I denne tidsperiode kan teatret opføre din iscenesættelse på egne fysiske scener i Danmark. Nogle teatre erhverver også opførelsesrettigheder til turné på andre scener.

Som instruktør har du førsteret til at genopsætte forestillingen, eller forestå efterfølgende prøver med forestillingen, fx i forbindelse med udskiftning af skuespillere, turnéprøver og lignende. Du modtager typisk en dagsgage per arbejdsdag for dit arbejde og forberedelse i forbindelse med prøverne.

Efter opførselsperiodens udløb skal teatret indgå en ny aftale med dig, hvis de ønsker at opføre din iscenesættelse af forestillingen.

Normalt opnår teatrene ikke retten til at optage forestillingen til fx tv eller streaming uden en særskilt aftale og en passende betaling for udnyttelsen.

Få en idé om, hvad passende og forholdsmæssig betaling er for en typisk iscenesættelsesopgave og ovedragelse af opførelsesrettigheder:

Få tjekket din kontrakt

Som medlem kan du sende din kontrakt ind og få en vurdering af vilkårene forud for forhandlingen med din kommende arbejdsgiver. Vi har jurister tilknyttet, hvis der opstår tvivlsspørgsmål, så du står stærkere i forhandlingen. Læs mere her.

Modernisering af ophavsretsloven styrker dig som kunstner

Den 6. juni 2023 trådte en modernisering af den nye ophavsretslov i kraft. Det er en virkelig god nyhed for dig som kunstner.

Som en del af Samrådet for Ophavsret har vi samarbejdet med de øvrige kunstnerforbund om at give Kulturmisteriet indsigt og relevant viden samt forslag til ordlyd – og der er blevet lyttet til os.

Vi kan fx fremhæve:

Moderniserede ophavsretsregler: Kunstnerpakken

De nye ophavsretsregler indeholder bl.a. en ’kunstnerpakke’, som slår fast ved lov, at autoren (dvs. den kunstner, der har skabt værket) har ret til en ’passende og forholdsmæssig betaling’ ved overdragelse af rettigheder. Det betyder, at det nu er indskrevet i loven, at kunstneren altid har ret til passende og forholdsmæssig betaling, når andre tjener penge på det, kunstneren har skabt.

De nye ophavsretsregler indfører også en ny gennemsigtighedsforpligtelse. Det er en ret for ophavere til at få opdaterede, relevante og fyldestgørende oplysninger om, hvordan deres kunst bruges. Retten skal bruges til at kunne vurdere, om betalingen er passende og forholdsmæssig.

Der bliver desuden indført en aftalejusteringsordning, som betyder, at ophaver har ret til at kræve yderligere passende og forholdsmæssig betaling efter de har indgået en aftale. Det giver kunstnere mulighed for at få justeret aftaler, hvis den oprindeligt aftalte betaling viser sig at være for lav i forhold til alle de efterfølgende indtægter, som kan komme.

Endelig fastslår kunstnerpakken, at ophavers rettigheder ikke kan fraviges i kontrakter. Så du er som kunstner sikret sine rettigheder, også selvom du underskrevet en aftale – og det 5 år fra loven blev vedtaget (7. juni 2023).

Ovestående udpluk er fra Dansk Kunstnerråds skriv. Danske Sceneinstruktører er også en del af Dansk Kunstnerråd.