Hvem er vi

FDS er et forum for fagfolk og en fagforening, der varetager medlemmernes faglige og kunstneriske interesse. Medlemmerne i FDS er primært personer, der er uddannet fra anerkendte teaterskoler eller som på anden vis har opnået en lignende ekspertise på instruktionsområdet.

FDS er en teaterpolitisk aktiv fagforening, der til stadighed forsøger at samle teatrets forskellige kunstneriske kræfter i en fælles og solidarisk indsats for at bevare og forbedre vilkårene for scenekunstnerne.

FDS har på medlemmernes vegne indgået overenskomster på stort set alle de områder hvor instruktører er beskæftiget: med Danmarks Radio om instruktion af billede og lyd og med Børne Teater Sammenslutningen og Foreningen af Små Teatre. Der har gennem de seneste 25 år eksisteret en aftale om kollegial minimumssats, som er blevet respekteret af Det Kongelige Teater, Landsdelsscenerne og Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab. Herudover har FDS indgået en teatertransmissionsaftale med Danmarks Radio.

FDS arbejder aktivt på at bevare og forbedre instruktørernes ret til at bevare egne rettigheder og dermed sikre at de skabende kunstnere modtager en rimelig andel af rettighedsmidlerne fra Copy-Dan. På dette område arbejder vi bl.a. tæt sammen med Copy-Dan og Samrådet for Ophavsret.

FDS er repræsenteret i forskellige bestyrelser, bl.a. Dansk ITI og Teaterunion, Nordiske Sceneinstruktørers Råd og Dansk Kunstnerråd. Sammen med andre faglige organisationer varetager FDS medlemmernes interesser i Teaterfagudvalgets repræsentantskab, Statens Kunstfonds repræsentantskab og Statens Teaterskoles kontaktudvalg.

FDS arrangerer videreuddannelse og kurser i samarbejde med Statens Teaterskole. FDS er som medlem af FTF med til at sikre medlemmerne den bedst mulige sagsbehandling hos FTF-A.

FDS udgiver hvert år, sammen med skuespillere, scenografer og teknikere ”Medlemslisten” hele teatermiljøets adressebog, herudover udsender vi instruktørernes fagblad ”det postomdelte” 4 gange årligt, heri findes nyt fra hele sceneområdet. Medlemmer af FDS kan frit benytte foreningens hjemmeside til en personlig præsentation i ord og billeder.

FDS benytter sin andel af de kollektive blankbåndmidler til at uddele arbejds-, rejse- eller inspirationslegat til skabende kunstnere. Legatudvalget behandler ansøgninger to gange årligt. Læs mere her.

Bliv medlem nu.