Optagelsesskema

Ifølge foreningens vedtægter, kan enhver myndig person opnå medlemskab, hvis vedkommende:

  • her i landet har foretaget mindst en iscenesættelse i en af Foreningen anerkendt professionel sammenhæng, eller
  • har afgangseksamen fra en af Foreningen anerkendt skole.
  • Stk. 3. Som elev-medlem kan optages enhver, der er optaget på en af Foreningen anerkendt skole for uddannelse af sceneinstruktører.

Ønsker du at blive medlem, så hent optagelsesskemaet her: Optagelsesskema  og send det til FDS