Rådgivning om ophavsret

Det en kerneopgave for Danske Sceneinstruktører at sikre kunstneres rettigheder. Det gælder både i forbindelse med overenskomster/aftaler og i det politiske arbejde. Vi deltager i ophavsretlige sammenslutninger, fora og råd her i landet, ligesom vi samarbejder med andre kunstnerorganisationer.

Dit ansvar som kunstner

Det enkelte medlem har også en væsentlig opgave i forhold til at værne om rettighederne. Når du indgår kontrakt med en arbejdsgiver, er det vigtigt, at du sørger for, at dine rettigheder er sikret – også for eftertiden, hvis værket (fx teaterforestilling, opera, tv-show, revy) vises på tv, genudsendes eller videredistribueres af forskellige kanaler.

Hvis du er i tvivl om kontrakter, rettigheder, så kontakt Danske Sceneinstruktører.

Hvis du er i tvivl om udbetaling af vederlag for udnyttelse af dine rettigheder, skal du sende en mail til: infor@stagedirectors.dk.