Rettighedsmidler

Danske Sceneinstruktører modtager og udbetaler rettighedspenge fra Copydan på vegne af rettighedshaverne. Som sceneinstruktør er du i henhold til ophavsretsloven ophavsmand til dit værk, dvs. din instruktion. Det betyder, at du ud over lønnen og eventuelle royalty for at skabe værket, har ret til at modtage vederlag for brugen af værket. Fx ved visning på tv, visning på skoler og biblioteker mm., vel og mærke hvis dine rettigheder er sikret i din kontrakt.

KOMMENDE FRISTER for vederlagsåret 2022 (udbetalt i 2023): 

Copydan Verden TV Radiomidler. Udbetaling sker løbende.

Copydan Verdens TV Flow-tv, Copydan Verdens TV Digitale tjenester og Copydan Verdens TV Arkiv, Copydan AVU-medier:
Frist for at indsende kontrakter for udbetaling i sep. 2023: 1. april 2023

  • Udbetaling for vederlagsåret 2022: senest 30. september 2023
  • Frist for at søge vederlag fra vederlagsåret 2022: 30. september 2026
    • Klagefrist: 31. december 2026

Vi søger ukendte rettighedshavere

Herunder finder du en liste over de rettighedshavere, som kan have ret til at modtage rettighedsmidler fra Danske Sceneinstruktører i forbindelse med vores seneste udbetaling, men som vi ikke har kontaktinformationer på. Hvis dit navn står på listen, bedes du kontakte sekretariatet på info@stagedirectors.dk eller tlf. 33 33 08 88, så vi kan afgøre om vi eventuelt skal overføre rettighedsmidler til dig. Du vil desuden få at vide, hvordan du ellers skal forholde dig.

Lisbet Dahl
Nikolaj Cederholm
Boet efter: Leon Feder
Boet efter: Palle Kjærulff-Smidt
Boet efter: Palle Skibelund

Danske Sceneinstruktørers administration af rettighedsmidler

Danske Sceneinstruktører forvalter rettigheder på baggrund af regler i ophavsretsloven og aftaler med andre forvaltningsorganisationer. Vores opgave er at sikre, at vederlagene fordeles og udbetales til kunstnere, der er berettigede til vederlag med afsæt i de bagvedliggende regler og aftaler. Vederlagene fordeles i forhold til de rettigheder, den enkelte kunstner har, og den brug af rettighederne, der er sket.

Fordelingspolitik for vederlagsåret 2022

Fordelingspolitik for vederlagsåret 2016-2021

Hvad er rettighedsmidler?

Rettighedsmidler dækker over flere forskellige vederlag for brug af ophavsretligt beskyttet materiale. Rettighedsmidlerne kommer fra Copydan, som henter mange rettighedsmidler hjem via de såkaldte aftalelicenser.

Som ophavsmand/kvinde må du i et vist omfang acceptere brug af dit værk gennem de såkaldte aftalelicenser.

En række institutioner, virksomheder og andre brugere betaler til Copydan for en del af deres anvendelse af ophavsretligt beskyttet materiale. Dette materiale kan fx være tekster, foto, TV eller illustrationer, der er blevet brugt i undervisningssammenhæng, af erhvervsvirksomheder eller i forbindelse med kabelretransmission af TV.

Det er betalingen for brugen af aftalelicenserne, som indbringer den største del af de midler, som Danske Sceneinstruktører hvert år er med til at hente hjem til dig og de øvrige rettighedshavere. Copydan er den organisation, der forvalter aftalelicenserne for blandt andet medlemmerne i Danske Sceneinstruktører.

Besøg Copydans website for flere informationer.