Skal du iscenesætte en elevforestilling?

Når du skal instruere en elevforestilling, anbefaler vi, at du bliver ansat direkte af det teater, hvor forestillingen skal opføres, og at ansættelsen sker på baggrund af en almindelig instruktørkontrakt. Din løn bør heller ikke være lavere, med mindre arbejdsopgaven retfærdiggør det, eller øvrige vilkår dårligere.

I en længere periode har Den Danske Scenekunstskole tilbudt “Opgavebistand kontrakter” uden klare retningslinjer for en række vigtige vilkår, herunder rettigheder, kreditering, feriepenge og forsikringer. Vi har gennem længere tid forsøgt at ændre dette. Vi har senest forhandlet en kontrakt for et medlem for at ændre denne praksis. Resultatet af vores indsats er, at instruktøren nu ansættes direkte af det teater, hvor elevforestillingen opføres, og det sker på grundlag af en standard instruktørkontrakt. Vores mål og håb er, at dette bliver normen fremover.

Vi opfordrer dig til altid at få din kontrakt gennemgået, inden du går i forhandling eller skriver under. Hvis du får tilbudt en “Opgavebistand kontrakt” i forbindelse med iscenesættelse af en elevforestilling eller andet, bør du kontakte os på info@stagedirectors.dk.

Vi fortsætter dialogen med scenekunstskolen i det kommende år for at opnå klarhed om lønsatser og andre forhold vedrørende undervisning.