STUDIETUR TIL AMSTERDAM

Sæt kryds i kalenderen: Den 22. september til og med den 24. september.

Info om tilmelding, program samt mulighed for at søge om støtte til dækning af udgifter følger.