Arbejde på teatre uden overenskomst

Det Kongelige Teater, Landsdelsscenerne og teatrene under Det Københavnske Teatersamarbejde er ikke omfattet af overenskomsten. Det betyder, at du selv skal sikre en fair løn, vilkår og rettigheder, men vi hjælper dig gerne på vej til en god aftale.

NB! Det er branchepraksis at blive ansat på teatrene og få udbetalt A-løn med feriepenge. Får du udbetalt din løn som honorar eller arbejder du gennem CVR, skal du selv forhandle løn og ansættelsesvilkår, da det ikke er tilladt at forhandle løn og vilkår på vegne af virksomheder.

Når du er ansat og modtager A-løn med feriepenge, kan du med fordel sende din kontrakt forbi forbundet til gennemsyn og få råd og vejledning, før du skriver under.

Hvad du skal overveje, før du siger ja til et job

Tag en snak med teaterchefen, før du siger ja til opgaven

– Bed om et kontraktudkast. Lav ikke løse aftaler. Og sig ikke ja til en løn, før du kender alle vilkår i kontrakten. Ønsker teatret et tilsagn, kan du skrive: Jeg er interesseret i jobbet, men det er under forudsætning af, at vi kan blive enige om kontraktvilkårene.

– Få tjekket din kontrakt, før du skriver under. Forbundet tjekker gerne din kontrakt, så du står stærkere i din kontrakt- og lønforhandling

– Tal med forbundet, en kollega eller andre, der har arbejdet på teatret, hvis du er i tvivl. Vi formidler gerne kontakten til et medlem, som har arbejdet på teatret

Kontrakten

Lønforhandling

Når du forhandler løn med teatre uden overenskomst, kan det være svært at vide, hvad der er rimeligt at forlange. Her er den vejledende kollegiale minimumssats for ansættelse på et teater et pejlemærke.

Til teatrenes budgetlægning vurderer forbundet hvert år, hvad en instruktion som minimum bør honoreres med, når en instruktør ansættes af et teater til at iscenesætte en forestilling.

Vejledende kollegial minimumssats 2023:

  • Løn for iscenesættelse 192.200 kr. + feriepenge
  • Dagsgage for efterfølgende arbejde med iscenesættelsen 3.240 kr. + feriepenge

Satsen er et udtryk for en ”normal” iscenesættelsesopgave med normal kompleksitet og gennemsnitlig længde. Er der fx tale om en meget kort forestilling, på en lille scene og med én medvirkende, vil lønnen ofte være lavere. Er der modsat tale om en stor eller kompleks forestilling, fx med ny dansk dramatik eller mange medvirkende, er lønnen ofte højere.

Den vejledende sats er regnet ud fra tidligere års lønniveau og tager højde for lønudviklingen. Teatrene er ikke forpligtet til at følge den vejledende kollegiale sats.

Husk at din løn også skal afspejle de rettigheder, som teatret erhverver til din iscenesættelse.

Rettighedsoverdragelse

Teatrene erhverver sig typisk følgende rettigheder, når de betaler den vejledende sats:

  • en opførselsperiode til din iscenesættelse på mellem 2 og 3 år fra premieredatoen
  • instruktøren har førsteret til at genopsætte indenfor opførselsperioden mod dagsgagebetaling
  • teatret erhverver sig ikke rettigheder til transmittering, men alene korte klip til PR og markedsføring

Ønsker teatret at erhverve en længere opførselsperiode eller fx rettigheder til transmission eller tv-optagelse bør din løn være højere.

Du skal selv sikre, at det fremgår af din kontrakt.

Copydan forbehold

Et Copydan-forbehold i din kontrakt sikrer dig en andel af rettighedsmidlerne fra Copydan, hvis din forestilling ender på tv.

Hvert år uddeler Danske Sceneinstruktører Copydan-midler til rettighedshavere. Vises eller genudsendes din iscenesættelse (teaterforestilling, revy, opera, tv-show eller lignende) på tv, vil du få andel i midlerne fra Copydan, men kun hvis Copydan-forbeholdet fremgår af i kontrakt. Det er nemlig et krav, at du har sikret dig rettighederne til midler fra Copydan. 

Kontakt sekretariatet hvis din forestilling skal optages til tv eller lignende.

Et Copydan-forbehold i en kontrakt har ingen konsekvenser for teatret, men sikrer alene dig en andel af Copydan- midlerne.

Vi anbefaler denne formulering.

Øvrigt rettighedsbærende arbejde

Skal du i din ansættelse løfte opgaver, der går ud over de almindelige instruktøropgaver? I sådanne tilfælde anbefaler vi, at opgaverne fremgår af et særskilt punkt i kontrakten, og at du forhandler ekstra løn for dette.

Er der tale om rettighedsbærende arbejde, fx scenografi eller dramatiker-arbejde, bør opgaven defineres i et særskilt punkt i kontrakten eller i en tillægskontrakt, som håndterer rettigheder, honorer mv.