Regeringen har valgt at flytte 30 studiepladser fra Den Danske Scenekunstskole på Holmen i København til Holstebro – hovedvægten af pladserne er dansepladser.

FDS bestyrelse holder øje med udviklingen og bruger sin stemme i sagen.

Bestyrelsen mener:

”Vi ønsker alle, at den nye afdeling af Den Danske Scenekunstskole i Holstebro bliver en gevinst for det samlede scenekunstfelt, men det er vores overbevisning, at det ikke vil være en gevinst at aflive hele danseuddannelsesområdet på Holmen.

Helt grundlæggende mener vi, at det er stærkt problematisk, at man vil udflytte danseuddannelsesområdet, fordi man på den måde svækker tilhørsforholdet til det resterende scenekunstfelt. Danseuddannelserne har ligget sammen med de andre scenekunstfaglige uddannelser på Holmen i over 20 år. Sameksistensen af uddannelserne er med til at sikre grobund for diversitet i kunstneriske udtryk, og udvekslingen og relationerne mellem de studerende på danselinjerne og alle de andre scenekunstfagligheder, hvilket i vores optik er uvurderligt. Både i dannelsen af scenekunstnere, og i relation til de netværk og samarbejder der etableres og som meget ofte trækkes med ud i et efterfølgende arbejdsliv.

Vores store, store ønske og appel er, at man på politisk niveau gentænker udflytningsplanen, så den på alle leder og kanter styrker det samlede scenekunstfelt og det scenekunstneriske område i hele Danmark – og ikke forhaster beslutninger, som kan have store og langsigtede konsekvenser for såvel dans og koreografi som det samlede scenekunstmiljø.”