Udvalg

UDVALGSLISTEN APRIL 2017:

Formand: Christoffer Berdal
Næstformand: Madeleine Røn Juul

 

Forretningsudvalg: Christoffer Berdal, Madeleine Røn Juul, Lene Skytt og Solveig Weinkouff

Legatudvalget: Lene Skytt bliver bestyrelsens repræsentant, sammen med de to eksterne: Tali Razga og Jan Hertz

Dansk Kunstnerråd: Christoffer Berdal
Redaktionen: Inger Birkestrøm Juul, Nicolei Faber

Steen Madsen fungerer efter behov som suppleant/sekretær i udvalgene