Udvalg og poster

Forperson: Lene Skytt
Næstforperson: Jeremy M. Thomas

Forretningsudvalg:
Lene Skytt
Jeremy M. Thomas
Christoffer Berdal
Karina Dichov Lund

FDS Legatudvalg:
Bestyrelsens repræsentant: Andreas Dawe
Eksterne repræsentanter: Tali Razga og Solveig Weinkouff

Forhandlingsudvalg:
Christoffer Berdal
Lene Skytt
Geir Sveaass

Politisk udvalg:
Lene Skytt
Karina Dichov Lund
Astrid L. Iversen, medlem
Lotte Faarup, medlem

Barselsudvalg:
Lene Skytt
Karina Dichov Lund
Anna Schulin-Zeuthen

Kommunikationsudvalg:
Andreas Dawe
Emil Rostrup
Mille Herum Dideriksen, sekretariatschef

Arrangementsudvalg:
Lene Skytt
Emil Rostrup
Anne Barslev
Delia Trice