Medlemsnyt

 • 8. juni 2023

  I S C E N E S Æ T T E R E N – et indblik i iscenesætterens mange specialer og arbejdsområder. Simon K. Boberg om at arbejde med dukker

  Instruktørfaget er mangfoldigt, arbejdsområder og specialer mange, og de fleste bevæger sig mellem flere specialer og arbejdsområder i perioder og gennem deres arbejdsliv. I en ny serie, sætter vi fokus på mangfoldigheden i iscenesætterens arbejde – vi starter med Simon K. Boberg, som sætter ord på sit arbejde med dukker.

  Læs mere
 • 1. maj 2023

  STUDIETUR TIL AMSTERDAM

  Sæt kryds i kalenderen: Den 22. september til og med den 24. september. Info om tilmelding, program samt mulighed for at søge om støtte til dækning af udgifter følger.

  Læs mere
 • 28. april 2023

  Vi har brug for konsekvens – ikke at Jon Stephensen får lov til at ”komme på benene igen”

  Af Lene Skytt, forperson i Danske Sceneinstruktører

  Moderaterne har valgt at sende Jon Stephensen på ”frivillig” orlov indtil oktober, fordi han med alt tydelighed ikke er blevet klogere og har taget sin grænseoverskridende opførsel med sig ind i Folketinget.

  Læs mere
 • 28. april 2023

  Instruktørstafetten – Chrisoffer Berdal

  SPØRGSMÅL: Hvad lægger du mest vægt på, hvis du skal ny-iscenesætte en klassisk tekst, som har været opført et utal af gange, og som det meste af publikum kender på forhånd?

  Læs mere
 • 28. april 2023

  Fælles opråb med De Frie Koreografer til Københavns Kommune om at fastholde Dansebygningen på Phillip De Langes Allé til kunst og kultur

  Beslutningen om at flytte Danseuddannelsen ved Statens Scenekunstskole til Holstebro er en himmelråbende politisk skrivebordsbeslutning. At skolen nu også må opsige Dansebygningen på Phillip De Langes Allé, som konsekvens af udflytningen, er en katastrofe oven i katastrofen.

  Læs mere
 • 25. april 2023

  Instruktørstafetten – Hans Rønne

  SPØRGSMÅL: Hvordan begyndte du at lave teater? Hvornår vidste du, at du ville være instruktør?

  Læs mere
 • 17. april 2023

  Kunstnere i Tal – nyt dataprojekt mellem Dansk Kunstnerråd, medlemsorganisationer og Danmarks Statistik

  Danske Sceneinstruktører er en del af Dansk Kunstnerråd og indgår i samarbejdet.

  Læs mere
 • 14. april 2023

  Deltag i undersøgelse af branchens indsats mod grænseoverskridende adfærd

  Dit input gør os klogere på, hvad vi fremadrettet skal lægge vægt på i det videre arbejde med at forebygge og håndtere grænseoverskridende adfærd, som fx chikane, nedværdigende adfærd eller uønsket seksuel opmærksomhed.

  Læs mere
 • 12. april 2023

  Danske Sceneinstruktørers høringssvar til høring om forslag til lov om ophavsret

  Formålet med DSM-direktivet, som høringssvaret omhandler, er at harmonisere EU-landenes lovgivninger om ophavsret og ophavsretsbeslægtede rettigheder. Implementering af DSM-direktivet får en positiv betydning for dig som ophavsmand/kvinde, og vil styrke din ret til at bevare egne rettigheder.

  Læs mere
 • 31. marts 2023

  Rettighedsmidler

  Danske Sceneinstruktører modtager og udbetaler rettighedspenge fra Copydan på vegne af rettighedshaverne. Som sceneinstruktør er du i henhold til ophavsretsloven ophavsmand til dit værk, dvs. din instruktion.

  Læs mere