Vejledende lønsats for instruktion

Til brug for teatrets budgetlægning for 2024 vurderer Danske Sceneinstruktører hvert år, hvad en gennemsnitlig instruktion som minimum bør aflønnes med på teatre under Dansk Teaters B-søjle.

Lønsatsen reguleres hvert år i overensstemmelse med satsreguleringsprocenten, i 2024 på 3,2 procent. Satsen er således beregnet ud fra tidligere års lønniveau og tager højde for lønudviklingen.

Den vejledende lønsats er for sceneinstruktører, der ansættes på teatre til instruktion af en Forestilling i 2024 og satsen tillægges feriepenge, jf. ferieloven. Satsen er et udtryk for en gennemsnitlig iscenesættelsesopgave med gennemsnitlig kompleksitet og længde.

Vejledende lønsats 2024: 198.350 kr. + feriepenge

Dagsgage for efterfølgende arbejde med iscenesættelsen: 3.240 kr.

Som instruktør du ophavsperson til din iscenesættelse. Vi anbefaler, at teatret for lønsatsen alene erhverver en opførelsesret i den konkret aftalte opførelsesperiode, hvor teatret kan:

  • opføre forestillingen på egne fysiske scener i Danmark
  • optage korte klip til PR brug/markedsføring af forestillingen
  • foretage normale småjusteringer af iscenesættelsen. Iscenesættelsen må derudover ikke ændres uden forudgående aftale med instruktøren. Instruktøren forestår ændringerne og har førsteret til at forestå genopsætninger mv.

Yderligere rettighedsoverdragelse (fx audiovisuel udnyttelse), co-produktioner eller en længere opførselsret, prolongation mv. udløser typisk yderligere passende og forholdsmæssig betaling for rettighedsudnyttelsen efter konkret aftale, jf. reglerne i ophavsretsloven fra juni 2023.